فرش ماشینی طرح 700شانه 8رنگ

فرش ماشینی طرح 700شانه 8رنگ

طرح باغ معلق
کد فرش :

 طرح باغ معلق 

0 ریال

فرش ماشینی  طرح لوکس
کد فرش :

 فرش ماشینی طرح لوکس 

0 ریال

فرش ماشینی طرح ستاره
کد فرش :

 فرش ماشینی طرح ستاره 

0 ریال

فرش ماشینی طرح 500شانه که به طور معمول درآن 6 الی 7 رنگ به کار گرفته شده است. نوع بافت آن بافتasr بوده است .نخ استفاده شده در فرش های ماشینی طرح 500شانه نخ سهند بوده که نسبت به BCF از کیفیت بالاتری برخورداراست.