فرش تشریفات

فرش تشریفات

فرش تشریفات طرح آتنا
کد فرش :

 فرش تشریفات طرح آتنا 

0 ریال

فرش تشریفات طرح افشان
کد فرش :

 فرش تشریفات طرح افشان 

0 ریال

فرش تشریفات طرح باستان
کد فرش :

 فرش تشریفات طرح باستان 

0 ریال

فرش راهرو طرح جلال
کد فرش :

 فرش راهرو طرح جلال 

0 ریال

فرش راهرو طرح جلال
کد فرش :

 فرش راهرو طرح جلال 

0 ریال

 

 فرش تشریفات  را می توان گفت که نسل جدید از فرش سجاده ای است.از دسته فرش های رولی است با همان اصالت و ویژگی های سجاده فرش  ولی با طراحی متفاوتر و زیباتر. از مزیت بارز فرش تشریفات میتوان گفت  که در مکان هایی که به چند منظور استفاده میشود بهترین فرش، فرش تشریفات گلپا است. این فرش با طراحی منحصرد فرد میتواند به عنوان  کفپوش در راهرو ها، فرش قرمز مراسمات و تشریفات اداری، نمازخانه های مدارس، قسمت فرهنگی و مذهبی اداره ها به کار گرفته شود.