مراکز فروش

در حال حاضر مقاله اي در اين شاخه وجود ندارد.

فرم ارتباط با واحد فروش فرش گلپا


اطلاعات تماس با فرش گلپا

کارخانه : کاشان - آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی - بلوار کارگر (بلوار یک) - بلوار سازندگی (فرعی سوم) - بلوار صادرات 2
شماره تماس : 03154751205
03154751206
تلفکس : 03154751227
مدیریت فروش : 09130167290
مدیرعامل : 09132658865